Generator budżetu

W Programie Interreg Czechy-Polska 2021-2027 konieczne jest przygotowanie budżetu projektu za pomocą Generatora budżetu. Generator budżetu jest częścią aplikacji, w której składane są również propozycje projektów.

Generator budżetu

Budżet projektu może być tworzony tylko na podstawie już utworzonej propozycji projektu. Po zalogowaniu się do aplikacji, w wybranej propozycji projektu, można otworzyć narzędzie Generator budżetu poprzez przycisk Działania dodatkowe - Zarządzanie budżetem i wypełnić budżet dla wszystkich partnerów projektu. Przy wypełnianiu budżetu i wyborze odpowiedniego rodzaju budżetu dla danego partnera można skorzystać z pomocy załącznika nr 5 do Podręcznika Wnioskodawcy. Budżet jest wstępnie wypełniony niektórymi danymi z propozycji projektu, które można edytować. Budżet można również udostępnić partnerom, wpisując adres e-mail, pod którym partner zarejestruje się w aplikacji.

W Generatorze budżetu ustawiona jest kontrola poprawności wypełnienia budżetu. Jeśli budżet jest wypełniony poprawnie, możliwe jest wyjście z procesu edycji poprzez przycisk Zamknąć tę wersję, a następnie wygenerowanie pliku PDF. Wygenerowany plik PDF należy następnie wstawić do dokumentów wniosku o dofinansowanie projektu w ISKP21+ jako obowiązkowy załącznik do wniosku. Na podstawie budżetu wygenerowanego w Generatorze budżetu należy również wypełnić zakładkę Budżet w ISKP21+.

Należy pamiętać, że po naciśnięciu przycisku „Zamknąć tę wersję“, budżet nie może być dalej modyfikowany!!!