Priorytet 2

Cel nr 2.1 - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Nabór został zakończony 28.02.2024.