MOSTY

TRANSPORT-MOSTY

Priorytet

3 -Transport – mosty

Data ogłoszenia naboru

15 grudnia 2022 r.

Rodzaj naboru

Etapowy

Termin składania propozycji projektowych do

15 lutego 2023 r.

Termin składania wniosków do

29 marca 2023 r.

Przewidywany termin  zatwierdzenia projektu

czerwiec 2023 r.

Ostateczny termin ukończenia projektów

30 wrzesień 2029 r.

Alokacja naboru – EFRR

4.597.126 €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostaly zaktualizowane dokumenty dotyczące poszczególnych naborów. Ujednolicono numery naborów wykazanych w tych dokumentach z numerami podanymi w systemie monitorującym.

Informujemy, że Przewodnik przygotowania wniosku projektowego będzie upubliczniony w najbliższych tygodniach. Znajdą w nim Państwo praktyczne porady i informacje związane z przygotowaniem projektu w aplikacji ISKP.