Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków w ISKP21+

Na podstawie powtarzających się pytań wnioskodawców przedstawiamy najczęstsze przeszkody przy składaniu wniosku w ISKP21+ i sposoby ich rozwiązania:
  • Nieprawidłowe sumowanie budżetów cząstkowych partnerów do budżetu ogólnego projektu - Jeśli Państwa budżety cząstkowe nieprawidłowo się sumują do budżetu ogólnego, należy spróbowac zmienić kwoty w budżetach cząstkowych na inne kwoty, nastepnie zapisac budżet, a następnie ponownie zmienić kwoty ​na właściwe zgodne z kwotami z generatora budżetu i zapisac ponownie. Jeśli suma nadal nie jest prawidłowa, należy powtórzć procedurę.
  • Przy wypełnianiu budżetu poszczególnych partnerów konieczne jest wypełnienie wszędzie wartości liczbowych tj. w pozycjach budżetowych nie można pozostawić pusty pól, tylko należy wypełnić „0“ (wartość liczbową zero). W przypadku pozostawienia pola jako puste budżety partnerów się zliczają błędnie, co uniemożliwia finalizację.
  • Komunikat ,,Brak przynajmniej jednej osoby wskazanej do kontaktu ,,- Należy postępować zgodnie z pkt. 3.3 Dostęp do projektu w Instrukcji wypełnienia wniosku projektowego.