2 posiedzenie KM

13 lutego 2023 r. obyło się 2 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Członkowie KM zatwierdzili m.in.

  1. Parametry nowych naborów w priorytecie 3: drogi i kolej
  2. Zmiany w ogłoszonym naborze na Fundusz Małych Projektów, w tym kryteria oceny projektów na FMP
  3. Zmiany w Metodyce kontroli i oceny projektów
  4. Podział środków pomocy technicznej 2021+
  5. Zasady finansowania projektów granicznych i rezerwowych