Inne dokumenty

OŚWIADCZENIE SEA

Oświadczenie SEA zgodnie z § 10g ust. 5 ustawy nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie SEA

Rozpatrzenie uwag do projektu koncepcji „Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027" oraz do oceny wpływu koncepcji na środowisko.

 

Rozpatrzenie uwag