Załączniki Wniosku Projektowego

Czy WS sprawdza załączniki przed podaniem wniosku projektowego?

  • WS przeprowadza kontrolę formalną oraz kontrolę kwalifikowalności załączników dopiero w momencie zarejestrowania projektu w systemie monitorującym. Przed złożeniem wniosku projektowego, WS może prowadzić telefoniczne i mailowe konsultacje dotyczące ich treści.