Formularz propozycji projektowej

W Programie obowiązkowe jest złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków. Do każdej propozycji projektu Wnioskodawca otrzyma stanowisko Wspólnego Sekretariatu. Jest to informacja zwrotna o zgodności Państwa pomysłu z celami Programu.

Propozycja

Należy pamiętać, że w przypadku naborów ciągłych (Priorytet 2 – Turystyka i Priorytet 4 – Współpraca), o kolejność zgłoszeń decyduje termin złożenia propozycji projektu. Data założenia propozycji projektu w systemie lub data nadania jego identyfikatora ID nie jest decydująca.

 

Oświadczenie Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu

Poniżej znajdą Państwo załącznik obowiązkowy do propozycji projektu – formularz Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu. Załącznik ten musi być podpisany przez wszystkich Partnerów.

Oświadczenie do propozycji projektowej

 

Wersja word formularza propozycji projektowej

Formularz propozycji projektowej (wersja word, która nie jest przeznaczona do złożenia do Programu)