Formularz propozycji projektowej

W Programie obowiązkowe jest złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków. Do każdej propozycji projektu Wnioskodawca otrzyma stanowisko Wspólnego Sekretariatu. Jest to informacja zwrotna o zgodności Państwa pomysłu z celami Programu.

Propozycja

Należy pamiętać, że w przypadku naborów ciągłych (Priorytet 2 – Turystyka i Priorytet 4 – Współpraca), o kolejność zgłoszeń decyduje termin złożenia propozycji projektu. Data założenia propozycji projektu w systemie lub data nadania jego identyfikatora ID nie jest decydująca.

 

Oświadczenie Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu

Załącznik obowiązkowy do propozycji projektu – formularz Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu znajdą Państwo w załącznikach Podręcznika Wnioskodawcy - załącznik nr 10. Załącznik ten musi być podpisany przez wszystkich Partnerów.

 

Wersja word formularza propozycji projektowej

Formularz propozycji projektowej (wersja word, która nie jest przeznaczona do złożenia do Programu)