Formularz propozycji projektowej

W Programie obowiązkowe jest złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków. Do każdej propozycji projektu Wnioskodawca otrzyma stanowisko Wspólnego Sekretariatu. Jest to informacja zwrotna o zgodności Państwa pomysłu z celami Programu.

 

Formularz propozycji projektowej

Należy pamiętać, że w przypadku naborów ciągłych (Priorytet 2 – Turystyka i Priorytet 4 – Współpraca), o kolejność zgłoszeń decyduje termin złożenia propozycji projektu. Data założenia propozycji projektu w systemie lub data nadania jego identyfikatora ID nie jest decydująca.

 

Poniżej znajdą Państwo załącznik obowiązkowy do propozycji projektu – formularz Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu. Załącznik ten musi być podpisany przez wszystkich Partnerów.

Oświadczenie do propozycji projektowej