3 posiedzenie KM

28 czerwca 2023 r. odbyło się 3 posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Członkowie KM zatwierdzili m.in.

  1. Parametry nowego naboru w priorytecie 4.1
  2. Projekty w ramach priorytetu 3.1_transgraniczne mosty
  3. Projekty FMP
  4. Plan ewaluacji Programu
  5. Startegii Komunikacji

CS 3.1 (mosty)_Lista projektów

Projekty FMP