7 posiedzenie KM

W dniach 13 oraz 14 marca 2024 r. odbyło się 7 posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Członkowie KM zatwierdzili m.in.

  1. Projekty w ramach CS 2.1
  2. Projekty w ramach CS 4.2
  3. Projekty FMP
  4. Parametry naboru w priorytecie CS 1.1 oraz CS 3.1 (drogi)
  5. Zmiany w Metodyce kontroli i oceny.
  6. Zmianę v Wykazie kwalifikowalnych beneficjentów.

P2.1_Lista projektów

P4.2_Lista projektów

FMP_P2.1_Lista projektów

FMP_P4.1_Lista projektów