Wniosek o dofinansowanie w ISKP21+

Po otrzymaniu opinii WS na temat propozycji projektowej, Wnioskodawca może przystąpić do wypełniania wniosku o dofinansowanie. W tym celu konieczne jest założenie konta i wypełnienie wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem aplikacji ISKP21+.

Wniosek o dofinansowanie

Przewodniki po aplikacji służą do wypełnienia wniosku.

 

Wsparcie techniczne dla wnioskodawców na etapie składania wniosków o dofinansowanie w systemie ISKP21+ dostępne jest we Wspólnym Sekretariacie, w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

Kontakt na menedżery WS

 

Instrukcje wypełniania wniosku w wersja 2 w trybie zmian

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 1.1

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 1.2

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 2.1

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 3.1

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 4.1

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 4.2

Instrukcja wypełnienia wniosku_P 5.1