1.1

Zintegrowany system ratownictwa

Cel specificzny

Cel 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu

Data ogłoszenia naboru

8.04.2023 r.

Typ naboru

zamknięty

Termin składania propozycji projektowych

26.06.2024 r.

Termin składania wniosków projektowych

9.10.2024 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia projektów

luty 2025

Ostateczny termin zakończenia realizacji projektów

30 września 2029 r.

Alokacja naboru - EFRR

3 501 776 mln €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór: 11_24_012_IZS_Ratownictwo