DROGI

TRANSPORT-DROGI

Priorytet

3 -Transport – Drogi

Termin ogłoszenia naboru

8.04.2024

Rodzaj naboru

zamknięty

Termin składania propozycji projektowych

26.06.2024

Termin składania wniosków

9.10.2024

Przewidywany termin  zatwierdzenia projektu

luty 2025

Ostateczny termin ukończenia projektów

30.09.2029

Alokacja naboru – EFRR

4 530 294 €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór nr 11_24_013_Silnice_Drogi