DROGI

TRANSPORT-DROGI

Priorytet

3 -Transport – Drogi

Termin ogłoszenia naboru

15.2.2023

Rodzaj naboru

Etapowy

Termin składania propozycji projektowych

24.5.2023

Termin składania wniosków

16.8.2023

Przewidywany termin  zatwierdzenia projektu

Koniec listopada 2023

Ostateczny termin ukończenia projektów

30.9.2029

Alokacja naboru – EFRR

15.078.562 €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór nr 11_23_005_Silnice_Drogi

Informujemy, że Przewodnik przygotowania wniosku projektowego będzie upubliczniony w najbliższych tygodniach. Znajdą w nim Państwo praktyczne porady i informacje związane z przygotowaniem projektu w aplikacji ISKP.