Priorytet 4 - CS 4.1

Nabór dla Administratorów FMP

Data ogłoszenia naboru

28 lutego 2023 r.

Rodzaj naboru

ciągły

Ukierunkowanie naboru

 

Nabór jest ukierunkowany na Fundusz Małych Projektów, wspierający poprawę warunków funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwój współpracy transgranicznej w tym obszarze.

Składane mogą być projekty na administrowanie Funduszem Małych Projektów. Wnioskodawcami, czyli podmiotami składającymi wnioski o dofinansowanie, mogą być wyłącznie stowarzyszenia tworzące euroregiony działające na pograniczu polsko-czeskim.

Termin składania wniosków

W naborze ciągłym wyznaczono trzy terminy składania wniosków o dofinansowanie. Wyznaczone terminy składania wniosków o dofinansowanie są następujące:

  • 31 marzec 2023 r.
  • 16 czerwiec 2023 r.
  • 30 listopad 2023 r.

Najpóźniejsza data ukończenia projektów

Termin wiążący dla wszystkich projektów złożonych w ramach naboru to 30 września 2029 r.

Alokacja na nabór – EFRR

Całkowita alokacja w ramach naboru wynosi 500 000 EUR z EFRR.

Dofinansowanie z EFRR

80 %

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik wnioskodawcy

Nabór nr 11_23_008_Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze

Podręcznik dla zarządzających FMP_wersja 1