4.1

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW

Cel specificzny

Cel 4.1 - Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze

Data ogłoszenia naboru

19 lipca 2023 r.

Typ naboru

zamknięty

Termin składania propozycji projektowych

8 listopad 2023 r.

Termin składania wniosków projektowych

21 luty 2024 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia projektów

czerwiec 2024 r.

Ostateczny termin zakończenia realizacji projektów

30 września 2029 r.

Alokacja naboru - EFRR

2. 843.365 €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór nr 11_23_010_Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze