Priorytet 4 - CS 4.2

Nabór dla Administratorów FMP

Termín vyhlášení výzvy

28 lutego 2023 r.

Data ogłoszenia naboru

ciągły

Rodzaj naboru

Nabór jest ukierunkowany na Fundusz Małych Projektów, wspierający współpracę podmiotów mających na celu pogłębienie transgranicznych powiązań pomiędzy mieszkańcami i instytucjami pogranicza polsko-czeskiego.

Składane mogą być projekty na administrowanie Funduszem Małych Projektów. Wnioskodawcami, czyli podmiotami składającymi wnioski o dofinansowanie, mogą być wyłącznie stowarzyszenia tworzące euroregiony działające na pograniczu polsko-czeskim.

Ukierunkowanie naboru

 

W naborze ciągłym wyznaczono trzy terminy składania wniosków o dofinansowanie. Wyznaczone terminy składania wniosków o dofinansowanie są następujące:

  • 31 marzec 2023 r.
  • 16 czerwiec 2023 r.
  • 30 listopad 2023 r.

Termin składania wniosków

Termin wiążący dla wszystkich projektów złożonych w ramach naboru to 30 września 2029 r.

Najpóźniejsza data ukończenia projektów

Całkowita alokacja w ramach naboru wynosi 19 819 652 EUR z EFRR.

Alokacja na nabór – EFRR

80 %

Dofinansowanie z EFRR

 

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik wnioskodawcy

Nabór nr 11_23_009_Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Podręcznik dla zarządzających FMP_wersja 1