On-line seminarium organizowane przez Program Interreg, CzechTourism i Polską Organizację Turystyczną na temat transgranicznych produktów turystycznych dnia 1.02.2023 r.

W dniu 01.02.2023 r. odbędzie się wspólne online seminarium organizowane przez Program Interreg, CzechTourism i Polską Organizację Turystyczną oraz przy wsparciu regionalnych i lokalnych organizacji na temat transgranicznych produktów turystycznych.

 
Swoje zgłoszenia należy przesyłać na adres martina.zapletalova@crr.cz
 
Podczas seminarium zapewnione będzie tłumaczenie na język polski i czeski.
 
 

Seminarium_1.02.2023