Liczba projektów złożonych w trwających naborach

Informujemy, że dotychczas złożono 8 propozycji projektowych w Priorytecie 2 (turystyka) oraz 3 propozycje projektowe w Priorytecie 4.2 (współpraca instytucji i mieszkańców). Jeśli nastąpi nagły wzrost ilości składanych propozycji poinformujemy o tym ponownie na stronie Programu.