Liczba projektów złożonych w trwających naborach ciągłych

Zwracamy uwagę, że w przypadku naborów ciągłych (priorytet 2 – Turystyka i priorytet 4 – Współpraca) o kolejność zgłoszeń decyduje termin złożenia propozycji projektu. Każdej propozycji projektowej przypisywany jest następnie gwarantowany numer porządkowy tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona jego formalna poprawność. ID propozycji, który jest przypisywany do każdej propozycji we wszystkich naborach, zaraz po utworzeniu propozycji projektu, nie determinuje kolejności propozycji w danym naborze.

W związku z powyższym Wspólny Sekretariat będzie co tydzień aktualizował i publikował statystyki przedłożonych propozycji projektowych i wydanych stanowisk.

 

Aktualne statystyki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Priorytet/Cel Liczba formalnie zatwierdzonych propozycji z przypisamym rankingiem Liczba wydanych stanowisk
2.1 28 28
4.2 30 30