Giełda Partnerstw Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

8 marca 2023 r. w godzinach od 10.30 do 14.30, w sali Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc, odbędzie się Czesko-Polska Giełda Partnerstw.

Giełda skierowana jest do podmitów z Polski i Czech zainteresowanych realizacją partnerskich projektów na pograniczu polsko-czeskim. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych projektów transgranicznych.

Zapewniamy tłumaczenie dla uczestników z Polski i Czech oraz wsparcie ekspertów merytorycznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres js.olomouc@crr.cz do 3 marca 2023 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy

Přihlašovací formulář