Przewodnik wypełniania wniosku o dofinanwanie w ISKP21+

W dziale Wniosek o dofinansowanie opublikowaliśmy Przewodnik wypełniania wniosku o dofinansowanie w ISKP21+.