Wsparcie techniczne dla wnioskodawców na etapie składania wniosków o dofinansowanie w systemie ISKP21+

Wsparcie techniczne dla wnioskodawców na etapie składania wniosków o dofinansowanie w systemie ISKP21+ dostępne jest we Wspólnym Sekretariacie, w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.