Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2021

07.10.2023 r. odbędzie się Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

Zaproszenie_RCz

Zaproszenie