2 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

13. 02. 2023

W dniu 13.02.2023 r. odbędzie się 2 posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 w formie on-line.