5 posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy-Polska 2021 - 2027

12. 12. 2023 - 12. 12. 2023