Online seminář Programu Interreg, CzechTourismu a Polské turistické organizace na téma Přeshraniční produkty cestovního ruchu dne 1. 2. 2023

1. 2. 2023 se uskuteční společný online seminář Programu Interreg, CzechTourismu a Polské turistické organizace (Polskiej Organizacji Turystycznej) za podpory regionálních a lokálních organizací na téma Přeshraniční produkty cestovního ruchu.

 
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu martina.zapletalova@crr.cz
 
Během semináře bude zajištěn překlad do polštiny a češtiny.
 
 

Pozvánka na seminář_1.2.2023