Počet předložených záměrů v průběžných výzvách

Informujeme, že k dnešnímu dni je v Prioritě 2 (cestovní ruch) předloženo 8 projektových záměrů a v Prioritě 4.2 (spolupráce institucí a obyvatel) jsou předloženy 3 záměry. Pokud by došlo ke skokovému nárůstu počtu předložených záměrů, budeme o tom na webu opětovně informovat.