Počet předložených záměrů v probíhajících průběžných výzvách

Upozorňujeme, že v případě průběžných výzev (priorita 2 – cestovní ruch a priorita 4 – Spolupráce) určuje pořadí žadatelů datum předložení projektového záměru. Každému projektovému záměru je následně přiděleno garantované pořadí pouze v případě, kdy je potvrzena jeho formální správnost. ID záměru, které je přiděleno každému záměru napříč všemi výzvami, a to ihned po založení záměru, tak není určující pro pořadí záměrů v dané výzvě.

Společný sekretariát v návaznosti na výše uvedené bude každý týden aktualizovat a zveřejňovat statistiku předložených záměrů a vydaných stanovisek.

 

Aktuální statistika ke 30. červnu 2023

Priorita/Cíl Počet formálně schválených záměrů s přiděleným pořadím Počet vydaných stanovisek
2.1 28 28
4.2 30 30