Burza partnerství Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

8. března 2023 od 10.30 do 14.30 hodin se v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc uskuteční Česko-polská Burza partnerství.

Burza je určena pro subjekty z Polska a České republiky, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z Polska a České republiky a odbornou podporu pracovníků JS.

Účast na této akci je zdarma.

Vyplněný přihlášovací formulář, prosím, zašlete e-mailem na adresu js.olomouc@crr.cz do 3. března 2023.

Vzhledem k omezenému počtu míst rozhoduje o účasti na akci pořadí přihlášek.

Srdečně Vás zveme k účasti.

Formularz zgłoszeniowy

Přihlašovací formulář