Głuchołazy - školení pro žadatele programu interreg česko - polsko 2021 - 2027

30. března 2023 se v Hotelu ASPEN, Podlesie 52, 48-340 Głuchołazy, uskuteční od 10:00 školení a konzultace pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Během školení získáte informace o:

  • aktuálních výzvách
  • projektovém záměru a projektové žádosti
  • způsobilých výdajích, publicitě atd.
  • Fondu malých projektů 2021-2027 včetně FMP v Euroregionu Praděd.

Přihlašování bylo ukončeno.

Během školení bude zajištěn překlad do polštiny a češtiny.

Po školení je možnost konzultovat projekty. Zájemce prosíme o zaslání přihlášky na konzultaci včetně projektového záměru do 27. 3. 2023 do 12 hod. na adresu js.olomouc@crr.cz.

V plánu je maximálně 10 projektových záměrů (20 minut na jednu konzultaci).

Pozvánka a program školení, Głuchołazy, 30. 3. 2023