Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a kontrolory dne 22. 5. 2023 v Liberci

Zveřejňujeme pozvánku na setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory, které se uskuteční dne 22.5.2023 v Liberci, prosíme o nahlášení účasti na mail: jana.frontzova@kraj-lbc.cz a eva.hajflerova@kraj-lbc.cz, nejpozději do dne 15.5.2023.

Pozvánka na setkání_AO_22.5.2023