Technická podpora žadatelů ve fázi předkládání žádostí o podporu prostřednictvím ISKP21+

Technická podpora žadatelů ve fázi předkládání žádostí o podporu prostřednictvím ISKP21+ je ze strany Společného sekretariátu k dispozici v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin.