Pardubice – školení a konzultace pro žadatele programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027

Akce se koná dne 30. 5. 2023 od 10:00 do 14:00 v Sále Jana Kašpara Pardubického kraje (Komenského náměstí 125, Pardubice).

Program:

  • Základní informace o programu, příklady dobré praxe
  • Aktuální výzvy a podmínky předkládání projektů
  • Způsobilé výdaje a metody jejich vykazování
  • Projektový záměr a projektová žádost – časté chyby
  • Proces administrace projektových žádostí – proces doplňování
  • Fond malých projektů v období 2021-2027

 

Účast je bezplatná, tlumočení do polského a českého jazyka bude zajištěno. Přihlášky na školení je možné zasílat do 25. 5. 2023 na adresu michaela.hrdlickova@pardubickykraj.cz.

Přihlášky na konzultace včetně projektových záměrů je možné zasílat do 25. 5. 2023 do 12 hod. na adresu js.olomouc@crr.cz.

Pozvánka_Pardubice 30.5.2023