Nová výzva v rámci priority 4 SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

V souladu s rozhodnutím Monitorovacího výboru vyhlašujeme dne 19. 7. 2023 novou výzvu v Prioritě 4 v rámci cílu č. 4.1 – Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

Více informací naleznete zde