Online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 dne 9. 8. 2023

Pokud plánujete podat projektovou žádost do specifického cíle 2.1 a 4.2 v termínu do 18. 10. 2023, tak je nezbytné předložit do 6. 9. 2023 projektový záměr prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách Programu v sekci Formulář projektového záměru.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 věnované výzvám v Prioritě 2 (cíl 2.1)  a Prioritě 4 (cíl 4.2) v rámci Programu. Školení se bude konat dne 9. srpna 2023 od 9.00 hodin. Podrobné informace a odkaz pro připojení přes MS Teams naleznete v přiložené pozvánce. 

Pozvánka na školení_9. 8. 2023