Výroční akce Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2021

7. 10. 2023 proběhne Výroční akce Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

Pozvánka

Pozvánka_PL