Trojjazyčný slovník od autorů z Univerzity Palackého a Uniwersytetu Opolskiego

Představujeme zajímavý projekt: Trojjazyčný slovník od autorů z Univerzity Palackého a Uniwersytetu Opolskiego, zaměřený na moderní média a technologie. Cílem je podpora vzájemné komunikace a překonání jazykových bariér mezi Čechy, Poláky a Rusy.