Metodický pokyn č. 1 k PPŽ verze 3

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn č. 1 k PPŽ verze 3.