Prodloužení termínu pro předkládání žádostí ve specifickém cíli 4.1

Upozorňujeme, že z důvodu chyby na straně MS2021+ v rámci specifického cíle 4.1 byl rozhodnutím Řídícího orgánu Programu prodloužen termín pro předkládání žádostí do 28. 2. 2024.

Žádáme všechny žadatele, kteří mají aktuálně rozpracované žádosti v rámci této výzvy v ISKP21+, aby si založili novou žádost, tuto vyplnili a předložili. V již založených žádostech je chyba, kterou není možné řešit jiným způsobem.

Děkujeme za pochopení.