On-line školení pro příjemce programu Interreg Česko-Polsko, 16. května 2024 od 9 - 12 hod.

Program:

1. Úvod, projektový cyklus
2. Příprava právního aktu
3. Hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce
4. Změny v projektu
5. Indikátory
6. Princip předkládání zpráv o realizaci
7. Náležitosti dokladování – česká část
8. Náležitosti dokladování – polská část
9. Dotazy a diskuze

K dispozici bude tlumočení z polštiny i češtiny. Záznam ze školení bude později dostupný na Youtube kanále Programu.

Odkaz na školení. Přihlašování bude možné od 8.30.