Upozornění k průběžným výzvám

Upozorňujeme, že v případě průběžných výzev (Priorita 2 – Cestovní ruch a Priorita 4 – Spolupráce) určuje pořadí žadatelů datum předložení projektového záměru. Datum založení záměru ani jeho ID není určující.