Metodický pokyn č. 1 PPP verze 2

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 1 PPP verze 2