Podpora polských nevládních neziskových organizací – příjemců programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP poskytuje podporu polským nevládním neziskovým organizacím, které jsou příjemci mj. Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Finanční podporu může získat:

  • polský příjemce programů Interreg 2021-2027 realizující projekty jiné než Fond malých projektů (FMP), což je nevládní nezisková organizace podle čl. 3 sec. 2 zákona ze dne 24. 4. 2003 o veřejně prospěšné činnosti a dobrovolnictví, sdružování územních samosprávných celků a ESÚS - maximálně 50 % spolufinancování EFRR tohoto příjemce, v souladu s uzavřenou smlouvou,
  • polský příjemce FMP v programech Interreg 2021-2027, které nejsou řízeny Polskem - maximálně 10 % spolufinancování EFRR tohoto příjemce na náklady na řízení v projektu FMP, v souladu s uzavřenou smlouvou.

Finanční podpora je poskytována v EUR formou bezúročného vrácení plateb.

Žádosti o finanční podporu podpisem lze podávat elektronicky na adresu MFiPR:

wsparcie.interreg@mfipr.gov.pl.

Rozhodující je pořadí podaných žádostí.

Kontaktní osoby na MFiPR:

Monika Knap, tel.: +48 22 273 80 28
Sylwia Łukasiak, tel.: +48 22 273 74 47

Více na webu MFiPR.

Zasady_wsparcia_finansowego_.pdf

Wzór_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_finansowego.pdf

Harmonogram_finansowej_realizacji_projektu__.pdf

Wzór_umowy_o_przyznanie_wsparcia_finansowego.pdf