2. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

13. 02. 2023

Dne 13. 2. 2023 proběhne 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027 a to formou online.