3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027

28. 06. 2023

Dne 28. 6. 2023 proběhne 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027 a to formou online.