5. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027

12. 12. 2023 - 12. 12. 2023