6. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027

09. 01. 2024