7. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027

13. 03. 2024 - 14. 03. 2024