8. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027

26. 06. 2024 - 27. 06. 2024