Novinky

4 příjem žádostí do prioritní osy 2

Zveřejněná dne: 02.08.2021, JS Olomouc

Vyhlašujeme další příjem žádostí v prioritní ose 2. Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 2 mil. EUR. Podmínky výzvy Podporované aktivity:1. Podpora obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19)...

Výsledky jednání Monitorovacího výboru

Zveřejněná dne: 10.06.2021, JS Olomouc

Informace k Monitorovacímu výboru, který se uskutečnil dne 9. 6. 2021 naleznete zde.

Doporučení ke společným aktivitám v době Covidu

Zveřejněná dne: 27.05.2021, JS Olomouc

V souvislosti s problematikou Covid-19 a realizací projektů v tomto období si dovolíme zdůraznit informaci, že aktivity, které byly v projektech plánovány jako dvoustranné, společné, nelze realizovat jednostranně bez účasti partnera/ů z druhé strany hranice. Pro úpravy formy realizace naplánovaných ...

Omezená dostupnost pracovníků JS

Zveřejněná dne: 14.05.2021, JS Olomouc

Ve dnech 18. – 20. května 2021 bude Společný sekretariát pořádat Společný panel expertů. Z tohoto důvodu nebudou pracovníci v těchto dnech telefonicky dostupní a na emaily budou reagovat dle jejich pořadí po zakončení Panelu. Děkujeme za pochopení. Tým JS.

AKTUALIZACE PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE - VERZE 8

Zveřejněná dne: 07.05.2021, JS Olomouc

Informujeme, že aktualizovaná Příručka pro příjemce - verze 8 - byla zveřejněna na stránkách Programu.